Védd meg gyermekedet az internetes zaklatástól!
Az Insura elhozta Neked a Colonnade
biztosító cyberbullying biztosítását,
ezzel is biztonságosabbá téve gyermeked
online jelenlétét!
Add meg a biztosított személyek számát!
Egyedi ár
Szeretnéd gyermekedet biztonságban tudni akkor is, ha folyamatosan online van?
Számos felmérés szerint nagyjából minden harmadik fiatal találkozik az online zaklatás, cyberbullying valamilyen formájával.

Mi ez a cyberbullying dolog?
Miért nem hallottunk róla eddig?

A közösségi média, online jelenlét átszőtte mindennapjainkat, ez különösen igaz a gyerekekre, fiatalokra. A mindennapi kommunikáció, kapcsolattartás komoly része ezekre a felületekre terelődött - ennek minden előnyével és hátrányával. Ami régebben egy iskola folyosóján történt csúfolás formájában, az teljes mértékben - vagy akár sokkal komolyabban - jelen van az online platformokon.
A "cyberbullying" az online zaklatás, csúfolás, megalázás gyűjtőneve, mely gyakran egy kifejezett személy ellen irányul.
Mi lehet konkrétan ez a cyberbullying?
Íme néhány közérthető (és sajnos gyakori) példa:
Sértő kommentek, írások
Visszaélés a képekkel, személyes tartalmakkal
"Lejárató kampány", például hamis közösségi média profil létrehozása más nevében
Zaklatás üzenetben
Valótlan üzenetek, információk terjesztése
Add meg a biztosított személyek számát!
Egyedi ár
?

Komoly ez a téma? Érdemes foglalkozni vele?

Mondhatnánk, hogy régebben is gúnyolódtak az iskolában, mégis nagyon ritka volt, hogy ebből komolyabb problémák legyenek. Azonban a közösségi média sok fiatal önbecsülését, önértékelését lerombolja, az ott hallottak, látottak alapján ítélik magukat értékesnek vagy éppen ellenkezőleg: haszontalannak.
Ez párosul az internet adta anonimitás, arctalanság lehetőségével, így a zaklatás, gúnyolás mértéke gyakran sokkal komolyabb mint amit az illető a valóságban "megengedne" magának.
Ennek a kettőnek a kombinációja okozza, hogy sajnos az ilyen jellegű magatartás komoly károsodást okozhat a fiatalok lelki világában.

?

Egy biztosítás megakadályozhatja ezt?

Magát a káros magatartást sajnos gyakorlatilag lehetetlen teljesen kizárni, habár szerencsére maguk a közösségi média platformok is igyekeznek fellépni a jelenség ellen. Emellett természetesen fontos mind a gyermekek, mind saját magunk edukálása, hogy tisztában legyünk, milyen lehetőségek és eszközök állnak rendelkezésünkre.
A Colonnade Cyberbullying biztosítása térítést biztosít mind jogi, mind pszichológiai konzultáció esetén, így a lelki-mentális és az akár anyagi, személyiségi jogokat érintő károsodás mértéke is csökkenthető.

Miben segít a Cyberbullying biztosítás?
Pszichológiai konzultáció
Ha a zaklatás, sérelem feldolgozásához szakértő segítségére van szükség.
Jogi konzultáció
Tanácsadás, segítség a sértő tartalom eltávolíttatásában, beadványok készítése.
Utazási költségek térítése
Ha a megfelelő jogi, pszichológus szakemberhez utaznod kell, a biztosításra ebben az esetben is számíthatsz!
Add meg a biztosított személyek számát!
Egyedi ár
A termékben partnerünk a Colonnade biztosító.
A Colonnade Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepe a kanadai Fairfax Financial Holdings
leányvállalataként közel negyedik éve van jelen a hazai piacon. Az ország legfiatalabb biztosítója
a klasszikus biztosítási termékpaletta mellett a jövő kockázataira is fókuszál: például a
cyberbiztosítások magyarországi piacának egyik meghatározó szereplője.

A Colonnade Cyberbullying biztosítása támogatja, hogy pszichológiai és jogi segítséget kapj
és hatékonyan lépj fel az interneten ért jogellenes és károkozó magatartással szemben.
Add meg a biztosított személyek számát!
Egyedi ár

Gyakran ismételt kérdések a Colonnade Cyberbullying biztosításával kapcsolatban

 • Több főre is megköthetem a biztosítást?

  Természetesen, sőt ebben az esetben az egy biztosítottra jutó biztosítási díj lényegesen kedvezőbb. A szerződő és a biztosított lehet más személy, tehát Te, mint szülő lehetsz a szerződő, a biztosított(ak) pedig gyermeke(i)d.
 • Milyen szolgáltatásokat térít a biztosítás?

  Káresemény esetén az alábbi szolgáltatásokra számíthatsz a biztosítótól:

  Pszichológiai konzultáció szervezése és térítése
  Jogi tanácsadás biztosítása, ideértve a tartalom eltávolítására irányuló tevékenységet
  Jogi beadvány elkészítése
  Felmerülő utazási költség térítése a pszichológiai konzultáció és jogi tanácsadás vonatkozásában
 • Mire nem terjed ki a biztosítás?

  Az alábbi esetekre nem terjed ki a biztosítás, így nem is térít a biztosító:

  Biztosított saját maga által feltöltött provokatív tartalmaira
  Nem digitális, offline platformon keresztül történt eseményekre
  Sztrájk, polgárháború, politikai eseményekhez kapcsolódó károkra
  Kockázatviselés kezdete előtti káreseményekre
  Cselekmények amelyek üzleti tevékenységen, nyilvános szereplésen, jogellenes tevékenységen alapulnak.
  Cselekmények, amelyek valamely online társkereső oldal felületén, vagy azzal összefüggésben valósulnak meg.
 • Hol érvényes a biztosításom?

  A Colonnade Cyberbullying biztosítása világszerte érvényes.
 • Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

  A legfőbb térítési korlátozások és kizárások:

  Kizáró ok biztosítottak esetében, ha a biztosított közszereplő. Közszereplőnek minősül, az olyan személy, aki rendszeresen jelenik meg online, elektronikus vagy nyomtatott, vagy közösségi médiában, adásokban, podcastokban, ideértve egyebek mellett a következő foglalkozásokat és/vagy tevékenységeket: politikusok, újságírók, média személyiségek, művészek, színészek, bloggerek, vloggerek, illetve valamely közösségi média felületen több mint 5000 feliratkozóval/követővel rendelkező személyek.

  Korlátozások a térítésekben:
  Pszichológiai konzultáció: maximum 5 alkalommal
  Jogi konzultáció: maximum 1 alkalommal
  Kapcsolódó utazási költségtérítés: maximum 50 000 Ft
 • Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

  Ahhoz, hogy a biztosítás érdemben segítségedre lehessen van néhány egyszerű, alapvetően elvárható kötelezettség, például a kárigénnyel, bejelentéssel kapcsolatban szükséges együttműködnöd a biztosítóval, partnerekkel, illetve természetesen jelezned kell, ha változás történik a biztosításkötéskor megadott adatokban.
 • Mikor és hogyan kell fizetnem?

  Az első éves díjat a szerződés megkötésekor, az oldalunkon, bankkártyával, egy összegben kell megfizetned. Ezt követően minden soron következő biztosítási időszak első napján válik esedékessé az adott időszakra vonatkozó biztosítási díj. A biztosítás a fordulónapon évente megújul - amennyiben nem kerül felmondásra. A második évtől az esedékes díjról, fizetés módjáról közvetlenül a biztosító fog tájékoztatni.
 • Mikortól tart a kockázatviselés?

  Az ajánlat aláírását és az első éves biztosítási díj megfizetését követő naptól.
 • Mikor és hogyan szüntethetem meg a szerződést?

  Évforduló előtt legkésőbb 30 nappal, a Colonnade biztosítóhoz intézett írásbeli felmondással.
 • Mire vonatkozik a pszichológiai konzultáció?

  A kezelések célja, hogy megkönnyítse az elkövetett Cyberbullying cselekmény Biztosítottat érintő hátrányos következményeiből való felépülést.
 • Hány pszichológiai konzultációt tartalmaz a biztosítás?

  Biztosítottanként évente maximum öt, a Biztosító által szervezett pszichológiai konzultáció, vagy amennyiben ezt Te magad szerveznéd, akkor ennek megtérítése alkalmanként legfeljebb 15.000,- Ft összegig. Az első konzultációtól számított 60 napon belül a szükséges, de maximum 5 konzultációt igénybe kell venni. 60 napon túl az esetlegesen fennmaradó konzultációk nem vehetők igénybe.
 • Hogyan találom meg a megfelelő pszichológust?

  A Biztosító megjelöli az általa javasolt szakembert, sőt az időpont egyeztetésében is segítséget nyújt.
 • Csak a Biztosító által megjelölt pszichológushoz fordulhatunk?

  Nem, van lehetőséged Neked is megjelölni a szakembert, azonban a Biztosítónak ezt előzetesen írásban kell engedélyeznie, illetve természetesen a kezeléseket számlával kell alátámasztanod.
 • Hogyan zajlik a jogi segítségnyújtás?

  A Jogi segítségnyújtás és tanácsadás személyes konzultáció keretében vagy telefonon / e- mailen keresztül történhet.
 • Mit tartalmaz konkrétan a jogi segítségnyújtás?

  Az elkövetett internetes zaklatás tényleges és lehetséges jogi következményeinek felmérését
  A helyzetedet megkönnyítő lehetséges jogi lépésekről történő tájékoztatást
  A hatóságokhoz és bíróságokhoz benyújtható keresetlevél, beadvány vagy bejelentés elkészítését annak érdekében, hogy jogi eljárást kezdeményezhess
  Minden szükséges intézkedés megtételét a sértő tartalom terjedésének megállítása és internetről történő eltávolítása érdekében az illetékes hatóságok/szervezetek felé, az összes szükséges és rendelkezésre álló eszközzel.
  1 konzultációt
  Jogi dokumentum előállítását
  Tartalomeltávolítással kapcsolatos segélynyújtást
 • Tehát egy esetleges per esetén is kapok jogi képviseletet?

  Nem, a jogi segítségnyújtás nem foglalja magában a polgári peres eljárás vagy büntetőeljárás során, illetve a hatóságok előtt történő jogi képviseletet.
 • Mi minősül cyberbullyingnak?

  Alapvetően három vagy több zaklató, megfélemlítő, megszégyenítő cselekmény (pl. komment, üzenet). Ugyanakkor minősülhet cyberbullyingnak akár egy különösen sértő esemény is, amennyiben az alkalmas arra, hogy nagyfokú félelmet vagy lelki traumát okozzon. Ebben az esetben viszont feljelentés vagy magánindítvány benyújtása is szükséges.
 • Mi a teendő a gyakorlatban?

  Tegyük fel, hogy gyermeked jelzi, hogy van egy személy, aki rendszeresen sértő kommenteket ír, valamint üzenetben zaklatja valamelyik közösségi média oldalon.
  Ilyenkor javasoljuk, hogy mentsetek le mindent, ami a továbbiakban bizonyíték lehet, például képernyőfotó, videó formájában.
  Mihamarabb jelentsétek a Colonnade biztosító telefonos asszisztencia szolgáltatásán keresztül, hogy úgy érzitek, internetes zaklatás áldozatai lettetek.

  A biztosító ezt követően kér egy kárbejelentő lapot, a rendelkezésre álló bizonyítékokat, linkeket, illetve ha van, akkor a rendőrségi jegyzőkönyvet.

  A biztosító jogásza felveszi a kapcsolatot a sértő tartalom készítőjével és/vagy a felülettel, melyen az megjelent, kezdeményezve az eltávolítását. Emellett tájékoztatást nyújt a lehetőségeitekről, lehetséges következményekről. Szükség esetén elkészíti a dokumentumokat, amelyek segítségével jogi eljárást kezdeményezhettek.

  Amennyiben pszichológiai segítségre is szükség van, a biztosító egyeztet legfeljebb 3 időpontot az első konzultációra. Ezek közül az egyiken meg kell jelenni, hogy el tudjon kezdődni az évente maximum 5 alkalmas szakkezelés. Kiskorú biztosított esetén pszichológiai javaslattól függően a szülők is részt vehetnek a kezeléseken. A szükséges (de legfeljebb 5 alkalomig terjedő) konzultációnak az elsőt követő 60 napon belül meg kell történnie.
Letölthető dokumentumok
Cyberbullying Biztosítás feltételek
Letöltés
Cyberbullying Biztosítás termékismertető
Letöltés

További biztosítási lehetőségek

Kötelező gépjármű felelősség biztosítás

Megnézem

Casco biztosítás

Megnézem

Lakásbiztosítás

Megnézem

Utasbiztosítás

Megnézem