Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

 • Mit jelent a kötelező biztosítás?

  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) a jármű üzemeltetése során másoknak okozott károk megtérítését szolgálja. Közúti forgalomban jármű csak úgy vehet részt, ha érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A KGFB rendszerét a 2009. évi LXI törvény szabályozza, amely a biztosítók kockázatvállalására továbbá az üzembentartók kötelezettségeire vonatkozó feltételeket egységesen rögzíti. Dologi károk esetén káreseményenként 1.220.000 EUR-nak megfelelő Ft összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként legfeljebb 6.070.000 EUR-nak megfelelő Ft összeghatárig kötelesek a biztosítók helytállni, függetlenül a károsultak számától.

  Röviden: ha kárt okozol, adott összeghatárig a biztosító fizet helyetted. Ez szerintünk nagyon rendes dolog.

 • Mit jelent a kockázatviselési kezdet?

  A biztosító kockázatviselése (a biztosítási fedezet) a felek által a szerződésben meghatározott időpontban, de legkorábban a szerződés létrejöttének időpontjában kezdődik. A szerződés kockázatviselési kezdete mindig az az időpont, amikortól a biztosító kártérítési kötelezettséget vállal.

 • Mi a teendő, ha ellopták a gépjárművet?

  A gépjármű ellopása esetén a szerződő bejelentését követően a rendőrség nyomozni kezd az eltűnt járművel kapcsolatban.

  A kötelező-gépjárműbiztosítást mindaddig nem lehet megszüntetni, amíg a nyomozást fel nem függesztik. A nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat bemutatásával lehet a szerződést a biztosítónál töröltetni.

  Röviden: a kötelezőt csak akkor tudod lezárni, ha a rendőrség igyekszik. Udvariasan kapacitáld őket a munkára.

 • Mi a teendő kötelezős kár esetén?

  A gépjárműben mindig legyen egy "baleseti bejelentő" sárga-kék színű nyomtatvány, melyet baleset esetén ki kell tölteni és aláírni mindkét félnek.

  Ez a bejelentőlap a baleset körülményeinek rögzítésére szolgál, nem a felelősség elismerésére.

  A kitöltés és aláírás után a baleseti bejelentő szétválasztandó, mindkét fél kap egy-egy példányt. A szétválasztás után a baleseti bejelentőt már ne módosítsuk.

  Amennyiben a baleset résztvevői között véleménykülönbség áll fenn, érdemes rendőrt hívni, aki pontos jegyzőkönyvet vesz fel.

  Ha személyi sérülés történik, vagy külföldön következik be a káresemény, minden esetben érdemes rendőrt hívni.

  Öt munkanapon belül a kárt jelezni kell a károkozó biztosítójához. Ez történhet a biztosítók saját kárfelvételi helyein, vagy interneten keresztül is.

 • Mit lehet tenni, ha a szerződés díjnemfizetés miatt megszűnt?

  Ha a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés díjnemfizetés miatt szűnik meg, akkor biztosítási éven belül a szerződést újra kell kötni ugyanahhoz a biztosítóhoz. Biztosítási évet követő évben a szerződés bármelyik másik biztosító társasághoz megköthető. A jelenleg érvényes LXII. törvény értelmében a díjnemfizetés miatt megszűnt és újrakötött szerződés bonus-malus fokozata megmarad.

 • Új autó vásárlásakor a régebbi - de még meglévő - gépjármű bonus fokozata érvényesíthető?

  Új gépjármű vásárlásakor a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződés mindig A0-ban indul, ha az üzembentartó mellette más gépjárműre már rendelkezik szerződéssel. Ha a kedvezőbb besorolású gépjármű szerződése érdekmúlás miatt megszűnik (gépjármű eladása, forgalomból történő végleges kivonás), akkor a megszűnt szerződésen megszerzett bonus a szerződés megszűnését követő nappal ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre érvényesíthető.

 • Mennyi ideig lehet továbbvinni a bonus-t?

  A megszűnt kötelező biztosítási szerződés esetében a korábban megszerzett bonus fokozat 2 éven belül érvényesíthető másik, azonos kategóriájú gépjármű szerződésén.

 • Két éven belül volt érdekmúlással megszűnt szerződésem, nem okoztam kárt, mégsem változott a bonus besorolásom. Miért?

  Ahhoz, hogy a szerződés bonus-malus osztályba sorolása a biztosítási évfordulót követően egy osztályt emelkedjen, a szerződésnek a megfigyelési időszakban (biztosítási évben) legalább 9 hónapig hatályosnak és kármentesnek kell lennie. Ha az üzembentartó a megfigyelési időszakban kármentes volt, de az adott időszakban nem volt 9 hónapig hatályos szerződése, a bonus-malus osztályba sorolása nem változik.

 • Van-e lehetőség két azonos kategóriájú jármű esetén a bonus megcserélésére?

  Két azonos kategóriájú jármű között a bonus megcserélésére nincs lehetőség. Ha az üzembentartó egy adott gépjárműre már rendelkezik szerződéssel és annak hatálya alatt másik, azonos járműkategóriába tartozó gépjárműre is szerződést köt, az új szerződést A00-ba kell sorolni. Ha a kedvezőbb besorolású gépjármű szerződése érdekmúlás miatt megszűnik, akkor a megszűnt szerződésen megszerzett bonus osztályba sorolás a szerződés megszűnését követő nappal bármely, ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre átvezethető.

 • Lehet-e külföldi rendszámmal ellátott gépjárműre kötelező biztosítást kötni?

  Jelenleg Magyarországon kizárólag magyar rendszámú gépjárműre lehet kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni.

 • Hasznos linkek

  Magyar Biztosítók Szövetsége

  MABISZ

  Gépjárművel kapcsolatos ügyintézés

  Időpontfoglalás okmányirodába

 • Mikor lehet szabályosan biztosítót váltani?

  A biztosítási szerződést a szerződő felek bármelyike (tehát vagy a biztosítást megkötő személy - azaz a szerződő -, vagy a biztosító) a biztosítási időszak utolsó napjára (biztosítási évfordulóra), azt legalább 30 nappal megelőzően írásban, indoklás nélkül felmondhatja. A felmondás akkor hatályos, ha az a másik félhez határidőben megérkezik. A felmondást követően van lehetőség új szerződés megkötésére a következő biztosítási időszakra (évre). Bizonyos esetekben van lehetőség a kötelezőt közös megegyezéssel is felbontani.

  Röviden: mielőtt a szerződésed lejár, lehetőséged van megúnt biztosítódat újra cserélni. A dátumokra azonban figyelj!

 • Mikor tudok tájékozódni az évfordulót követő időszak kötelező felelősségbiztosítási díjairól?

  A biztosítók 2013. január 1-től kezdődően bármikor díjtarifát hirdethetnek (azaz díjat módosíthatnak). A biztosítók új díjtarifái a meghirdetés napjától számított 60. nap után, egy előre meghatározott napon lépnek hatályba, s azokat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján, saját honlapjukon, továbbá a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) honlapján teszik közzé. A honlapok közötti esetleges eltérés esetén az MNB honlapján meghirdetett tarifa alkalmazandó.

  Röviden: ha nem akarsz sokat fizetni kötelezőre, akkor résen kell lenned. Főleg akkor, ha év közben váltanál kötelezőt, mert a biztosítók bármikor emelhetnek díjat. Igaz, hogy csökkenthetnek is.

 • Mit jelent a kockázatviselési kezdet?

  A biztosító kockázatviselése (a biztosítási fedezet) a felek által a szerződésben meghatározott időpontban, de legkorábban a szerződés létrejöttének időpontjában kezdődik.

  A szerződés kockázatviselési kezdete mindig az az időpont, amikortól a biztosító kártérítési kötelezettséget vállal.

  Röviden: a szerződéskötés dátuma egy fontos időpont. Az előtt senki nem fog fizetni helyetted!

 • Mire szolgál a nemzetközi biztosítási kártya (zöldkártya)?

  A zöldkártya egy belföldi és nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási bizonylat (kártya), melyet a biztosítók állítanak ki a biztosított számára, hogy igazolni tudja a kötelező gépjármű-biztosítás fedezetének meglétét.

  Nem azonos a gépjármű környezetvédelmi zöldkártyájával!

  Röviden: ha külföldre mész, mindig kérj zöldkártyát! De tudnod kell, hogy ez a zöldkártya nem az a zöldkártya!

 • Külföldre utazáskor minden esetben szükség van a zöldkártya meglétére?

  A nemzetközi gépjárműforgalomban a másoknak okozott károk megtérítése miatt megkívánt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolása a zöldkártya rendszer keretében történik. A Zöldkártya Egyezményhez tartozó országok gépjárműveinek üzembentartói az adott országra érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosításuk meglétét külföldön a zöldkártyával igazolják.

  Röviden: ha külföldre mész, mindig kérj zöldkártyát! De tudnod kell, hogy ez a zöldkártya nem az a zöldkártya!

 • Ha eladtam a gépkocsimat, mi a teendő?

  A gépjármű eladása esetén a gépjármű-felelősségbiztosítás megszüntetéséhez be kell mutatni a biztosítónak az adásvételi szerződést vagy annak másolatát. A biztosító abban az esetben tudja érdekmúlással megszüntetni biztosítását, ha a szerződés az eladás napjáig díjjal rendezve van. Az esetleges túlfizetést a biztosító a szerződés megszüntetését követően visszatéríti a szerződőnek.

  Röviden: mindig fizesd a díjat rendesen, ha pedig eladod a járgányt, akkor küldd be az adásvételi másolatát a biztosítónak. Az meg szépen visszaadja a túlfizetésedet.

Casco biztosítás

 • Casco biztosításnál mit jelent az Önrész?

  Az önrész az az összeg, amelyet a kár összegéből a szerződés feltételei szerint a szerződő maga visel. Az önrész két részből áll, egy százalékos (%), és egy ún. abszolút összegből ( Ft), pl. (10 % , de minimum 50.000 Ft). Ez azt jelenti, hogy kár esetén a kár értékének 10 %-át, de minimum 50.000 Ft-ot a szerződő fizeti, így a biztosító a kár fennmaradó, önrész feletti összegét téríti meg.

 • Mikor van a casco biztosítási szerződés évfordulója?

  A casco szerződések évfordulója biztosítónként változó. Lehet az évforduló időpontja maga a kötés napja, vagy a szerződés kötését követő hónap első napja, ill. minden év január 1-je. Az évforduló pontos dátuma a biztosítási kötvényen feltüntetésre kerül.

 • Létezik-e casco bonus, ha igen, átvihető-e egyik gépjárműről a másikra?

  Casco biztosítás esetében is létezik a kármentes évek után járó bonus kedvezmény. A casco bonus érvényesítése azonban biztosítónként eltér. Egyes biztosítók az alapdíjból adnak kedvezményt, mások a biztosítási időszak végén térítik vissza a kedvezményt. A casco bonus érdekmúlás esetén továbbvihető egy másik gépjármű casco szerződésére. Általában 1 éven belül érvényesíthető ez a kedvezmény, de biztosítónként ez is változhat, pl. Generali esetében ez az idő csupán 6 hónap.

 • Mikor kezdődik a casco biztosítás kockázatviselése?

  A biztosító kockázatviselése, a szerződés létrejötte esetén, az első díj biztosító részére történő befizetését követő nap 0:00 órakor indul, feltéve, hogy a felek írásban másképpen nem állapodtak meg. Amennyiben a biztosítás tárgya használt jármű, abban az esetben általában a kockázatviselés kezdő időpontja, legkorábban a jármű szemlézésének napja, vagy a szemlét követő nap 0:00 órája.

 • Év közben lehet-e casco biztosítás tekintetében Biztosítót váltani?

  Nem, casco biztosítás esetén a biztosítási feltételekben foglaltak szerint kell eljárni, a szerződés évfordulóját megelőzően legalább 30 nappal írásban kell jelezni a biztosító részére a felmondást. Évfordulóval a szerződést bármelyik fél indoklás nélkül felmondhatja.

Lakásbiztosítás

 • Mikor mondható fel a lakásbiztosítási szerződés?

  Lakásbiztosítást, a biztosítási szerződés évfordulóját megelőző 30 nappal lehet felmondani, és évfordulóval újra kötni másik biztosító társasághoz.

 • Mi a teendő, ha finanszírozott lakásra szeretnék biztosítást kötni?

  Ha a vételár egy része hitelből kerül kifizetésre, úgy a bank előírhatja, hogy úgynevezett hitelfedezeti záradék jelenjen meg a lakásbiztosítási szerződésen. A kötés folyamatában nincs eltérés, csak amikor a rendszer felteszi a kérdést, hogy az ingatlan finanszírozott-e, akkor az igent kell kiválasztani. A hitel adatait a biztosító választás után kell rögzíteni. Ennek alapján a biztosító záradékkal látja el a szerződést, melyről igazolást ad ki, vagy a kötvényen feltünteti. Ilyenkor a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy bizonyos összeghatár feletti kár esetében a hitelintézet felé fizet.

 • Bárki köthet lakásbiztosítási szerződést?

  Lakásbiztosítási szerződést az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt (tulajdonos, résztulajdonos, bérlő, finanszírozó) vagy azt ilyen - megóvásban érdekelt személy - javára köti. A szerződést biztosítási évfordulóra lehet felmondani, de természetesen a szerződés megszűnik abban az esetben is, ha az érdekviszony már nem áll fenn.

 • Milyen vagyonvédelemmel kell rendelkeznie az ingatlannak?

  Szerződéskötésnél a biztosító nem vizsgálja a meglévő vagyonvédelem színvonalát. Ennek oka, hogy mindegyik biztosító lakásbiztosítási feltétele meghatározza, hogy betöréses lopás esetén mekkora kártérítési limitig térít, figyelembe véve a káresemény időpontjában meglévő, és megfelelően üzemeltetett mechanikai és elektronikai védelmet.

 • Miért jó, ha felelősségbiztosítást is tartalmaz a lakásbiztosítási szerződés?

  A biztosító ebben az esetben arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződésben rögzített kártérítési limit erejéig, akár Európa területére kiterjesztve, megtéríti azon személyi és szerződésen kívüli harmadik személynek okozott dologi károkat, melyekért a magyar polgári jog szabályai szerint a biztosítottat kártérítési kötelezettség terheli. A biztosítók által átvállalt kockázatokról részletes tájékoztató a biztosítási feltételekben található.

Utasbiztosítás

 • Mi a teendő kár esetén?

  Ha külföldön bármilyen kár történik, a legfontosabb teendőnk, hogy értesítjük biztosítónk assistance központját a kötvényen található telefonszámon (legtöbb esetben ezt kedvezményes tarifával tehetjük meg, és magyar nyelven kaphatunk segítséget). Az assistance központ értesítése a szabályzatokban rögzített előírás, mivel ennek elmulasztása esetén a biztosító igen alacsony összegben korlátozhatja a kártérítés mértékét.
  Az assistance központtól értékes segítséget kaphatunk, ha bajba kerülünk. Megtudhatjuk, hol van a legközelebbi egészségügyi intézmény, de igénybe vehetjük segítségét tolmácsszolgálat, magasabb színvonalú szerződések esetében a jogi védelem megszervezésében, vagy intézkedést kérhetünk óvadék kifizetésére is.
  Baleset, lopás, rablás esetén ugyanúgy szükséges a helyi hatóságok értesítése, az általuk kiállított igazolásra itthon is szükségünk lesz a kárrendezés folyamán.

 • Mit tegyünk, ha külföldön megbetegszünk, balesetet szenvedünk?

  A biztosítótársaságok assistance szolgálatát érdemes felhívni. A segélyszolgálat nem csupán tanácsokat ad nekünk anyanyelvünkön, hanem a regisztrációt követően a minket ellátó egészségügyi intézmény felé fizetési garanciát is nyújt, így nem kell ott helyben rendeznünk kiadásainkat. Ekkor a számlát nem mi, hanem biztosító partnerünk kapja, és ezt a számlát ők is rendezik.
  Amennyiben - a segélyszolgálat igénybe vétele nélkül - mi magunk rendezzük a balesetből, betegségből eredő kiadásainkat, úgy a biztosító társaságok a hazaérkezést követően térítik a számláinkat. A kár megtérítéséhez a biztosítók az eredeti számlákat kérhetik.

 • Megköthető-e az utasbiztosítás, ha már külföldön vagyunk?

  Nem, az utasbiztosítás kizárólag az utazás megkezdése előtt, Magyarországon köthető meg. Az utazás megkezdése után (akár online) megkötött szerződés érvénytelen. Lehetőség van viszont a megkötött utasbiztosítás szükség szerinti meghosszabbítására, akár külföldről is. Ilyen igény esetén a biztosító assistance központját kell felhívni.

 • Mi a különbség az európai egészségbiztosítási kártya és az utasbiztosítások között?

  Európai egészségbiztosítási kártya:

  • Csak szerződött szolgáltatóhoz lehet fordulni vele.
  • Csak az orvosilag szükséges ellátásokat fedezi.
  • A szükséges ellátásokat, azok árára tekintet nélkül nyújtani kell a nyomtatvány ellenében.
  • Az önrészt a biztosítottnak kell kifizetni, annak visszatérítésére nem számíthat.
  • Bizonyos tagállamokban az ellátás költségeit a biztosított megelőlegezi.

  Utasbiztosítás:

  • Magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni vele.
  • A biztosítási szerződés szerinti összes ellátást fedezi (holttest szállítását, poggyászbiztosítást, stb.)
  • Az ellátások költségeit csak a befizetett összeg erejéig vállalja a biztosító.
  • Az önrészt is fedezi.
  • Minden tagállamban a biztosító fizet.
  • Minden tagállamban közvetlenül a szolgáltatóhoz lehet fordulni, előzetes ügyintézést nem igényel.

Maradt még kérdésed?

Szakképzett munkatársaink szívesen segítenek!

06 1 999 00 99