Törvények

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.),

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (GFBT.),

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésről szóló 2005. évi XXV. törvény,

A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény,

A biztosítás adóról szóló 2012. évi CII. törvény,

A bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény,

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény,

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény,

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

Rendeletek

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

20/2009 (X.9.) PM rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű kategóriákról

34/2009 (XII.22.) PM rendelet a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról

A jogszabályok hatályos állapota elérhető a www.njt.hu internetes oldalon.