Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

A gépjármű-felelősségbiztosítás a biztosítási szerződésben megjelölt gépjármű üzemeltetésével okozott kárt téríti. A biztosító a kár összegét a biztosított kártérítési felelősségéhez mérten köteles megállapítani. A károkozó és károsult egyaránt köteles a káreseményt - a kárrendezéshez szükséges adatok megadásával és a lényeges körülmények leírásával - 8 napon belül a károkozó biztosítójánál írásban bejelenteni, továbbá a káresemény kapcsán a biztosítottat érintő hatósági határozatot annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a biztosító részére bemutatni.

Érvényes biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzembentartó esetén a káreseményt 8 napon belül a Kártalanítási Számla kezelőjének (MABISZ) kell bejelenteni. Külföldön bekövetkezett káresemény bejelentésének határidejét a hazaérkezés időpontjától kell számítani.

A kárbejelentéshez szükséges dokumentumok:

 • a gépjármű forgalmi engedélye vagy annak másolata;
 • a jármű vezetőjének jogosítványa vagy annak másolata;
 • a részletesen kitöltött kárbejelentő (csak azoknál a biztosítóknál, ahol ez letölthető);
 • a helyszínen kitöltött baleseti bejelentő;
 • amennyiben a jármű finanszírozott, a finanszírozási szerződés vagy annak másolata;
 • bankszámlaszám, amelyre a kártérítési összeget utalhatják,
 • rendőri intézkedés esetén a helyszínelő rendőr által kiállított okmány.

Casco biztosítás

A teljeskörű casco biztosítás a jármű használata során leggyakrabban előforduló károkra (töréskár, elemi- és tűzkár, üvegkár), valamint a balesetből eredő vagy ismeretlen személy által okozott károkra (lopás, rongálás) nyújt fedezetet. A rész-casco biztosítás lopás, törés vagy totálkár esetén nyújt fedezetet.

A káreseményt általában 2 munkanapon belül be kell jelenteni a biztosító felé, ezután a biztosító kárszakértője felveszi a szerződővel a kapcsolatot és elvégzi a szemlét.

Személyi sérüléses balesetnél minden esetben rendőrt kell hívni!

A kár rendezéséhez szükséges dokumentumok:

 • a gépjármű forgalmi engedélye vagy annak másolata;
 • a jármű vezetőjének jogosítványa vagy annak másolata;
 • a részletesen kitöltött kárbejelentő,
 • a helyszínen kitöltött baleseti bejelentő;
 • amennyiben a jármű finanszírozott, a finanszírozási szerződés vagy annak másolata;
 • bankszámlaszám, amelyre a kártérítési összeget utalhatják;
 • rendőri intézkedés esetén a helyszínelő rendőr által kiállított okmány,
 • a jármű törzskönyve illetve a finanszírozási szerződés másolata.

Lopás és rongáláskár esetén nem szabad elmulasztani a rendőrségi feljelentés megtételét, mert ez a kár kifizetésének feltétele!

Utasbiztosítás

A biztosítás a biztosítási feltételekben megadott kockázatokra terjed ki. Javasoljuk, hogy ha kár esetén nincs sürgős segítségre szükség (pl. kórházba szállítás megszervezése, tolmácsszolgálat), akkor is értesítsd 24 órán belül a biztosító assistance szolgálatát, mert ennek hiányában gyakran limitálják a kifizethető kártérítési összeget. Amennyiben állapotod nem teszi lehetővé, hogy felvegyed a kapcsolatot az assistance szolgálattal, akkor ez a hozzátartozó vagy a kezelőorvos feladata.

Általánosan elmondhatjuk, hogy a kárbejelentésnél csatolni kell a biztosítási kötvényt, az orvosi igazolást/zárójelentést, baleseti jegyzőkönyvet, rendőrségi jegyzőkönyvet, eredeti számlákat (pl. gyógyszer), halálesetnél a halotti anyakönyvi kivonatot.

Mivel a kárrendezéshez szükséges iratok biztosítónként változóak, így kérjük minden esetben még utazás megkezdése előtt tájékozódj erről a biztosítási feltételekből!

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Székhely
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefonos ügyfélszolgálat
06-1-477-4800
E-mail
Allianz Hungária Biztosító Zrt.
Székhely
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Telefonos ügyfélszolgálat
06-40-421-421
E-mail
ugyfelszolgalat@allianz.hu
CIG - AEGON
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 11. B épület
Telefonos ügyfélszolgálat
06-1-5100-100
E-mail
ugyfelszolgalat@cig.eu
Colonnade Insurance S.A.
Székhely
1143 Budapest, Stefánia út 51.
Telefonos ügyfélszolgálat
+361 460 1400
E-mail
info@colonnade.hu
DAS Jogvédelmi Biztosító Zrt.
Székhely
1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. em.
Telefonos ügyfélszolgálat
06-1-486-3600
E-mail
info@das.hu
Európai Utazási Biztosító Zrt.
Székhely
1132 Budapest, Váci út 36-38.
Telefonos ügyfélszolgálat
06-1-452-35-80
E-mail
info@eub.hu
Generali Biztosító Zrt.
Székhely
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Telefonos ügyfélszolgálat
06-40-200-250
E-mail
generali@generali.hu
Genertel Biztosító Zrt.
Székhely
1132 Budapest, Váci út 36-38.
Telefonos ügyfélszolgálat
06-1-288-0000
E-mail
genertel@genertel.hu
Groupama Biztosító Zrt.
Székhely
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Telefonos ügyfélszolgálat
06-1- 467-3500
E-mail
info@groupama.hu
K&H Biztosító Zrt.
Székhely
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Telefonos ügyfélszolgálat
06-1- 335-3355
E-mail
kh@kh.hu
KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület
Székhely
1108 Budapest, Venyige u. 3.
Telefonos ügyfélszolgálat
06-1- 433-1180
E-mail
kobe@kobe.hu
Magyar Posta Biztosító Zrt.
Székhely
1022 Budapest, Bég u. 3-5
Telefonos ügyfélszolgálat
06-40-200-480
E-mail
info@mpb.hu
Mapfre Assistencia S.A. Magyarország
Székhely
1146 Budapest, Hermina út 17.
Telefonos ügyfélszolgálat
06-40- 200 521
E-mail
info.hu@mapfre.com
MetLife Biztosító Zrt.
Székhely
1138 Budapest, Népfürdő u. 22.
Telefonos ügyfélszolgálat
06-40- 444-445
E-mail
info@metlife.hu
NN Biztosito ZRt.
Székhely
1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.
Telefonos ügyfélszolgálat
06 40 464 464
E-mail
nn@nn.hu
Signal Iduna Biztosító Zrt.
Székhely
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Telefonos ügyfélszolgálat
06-40-405-405
E-mail
info@signal.hu
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Székhely
1082 Budapest, Baross u. 1.
Telefonos ügyfélszolgálat
06-1- 486-4343
E-mail
ugyfelszolgalat@unionbiztosito.hu
UNIQA Biztosító Zrt.
Székhely
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Telefonos ügyfélszolgálat
06-(1/20/30/70)-544-5555
E-mail
info@uniqa.hu
Wáberer Hungária Biztosító Zrt.
Székhely
1211 Budapest, Szállító utca 4.
Telefonos ügyfélszolgálat
06-1-666-6200
E-mail
ugyfelszolgalat@wabererbiztosito.hu